GPT2000

Datorn som vi använder för att styra processen är designad för att klara den extremt tuffa miljö som en asfaltfabrik utgör. Programmet kontrollerar vi ända ner på maskinkodsnivå vilket medför hög flexibilitet. För grafisk processpresentation, uppföljnings- och analysdelarna av programmet använder vi PC-datorer med Windows operativsystem.

Funktioner

PROJEKT

Genom smart processreglering uppnås energibesparingar och de utförliga loggfunktionerna hjälper till att dokumentera, följa upp och presentera förbättringarna.  Vi har mångårig erfarenhet av massaåtervinning och tillhandahåller automatisk inblandning av återvinningsmaterial i er befintliga receptbank. Mer info om programvaran.

PEN-TALSPRECISION

Vid produktion med återvinningsmassa drar gamla bitumenrester ner pentalet i den färdiga asfalten. Vi kompenserar effekten genom att höja pentalet i den nytillsatta bitumenmassan.

HÄNDELSEHISTORIK

Med loggningsfunktionerna i GPT 2000 går det att i efterhand undersöka vad som hänt vid till exempel kvalitetsproblem.

SMS-LARM

Med vår SMS-box tillsats skickas larm ut när något oförutsett händer, dygnet runt. Om strömmen går eller ett värmesystem slås ut meddelar systemet jourhavande personal via SMS.

BLANDNING AV RC-MATERIAL

Kombinera olika sorters återvinningsgranulat från två matare för att uppnå rätt massa-sammansättning. Vår programvara sköter alla beräkningar och utstyrningshastigheter på matarna.

ANLÄGGNINGAR

Genom smart processreglering uppnås energibesparingar och de utförliga loggfunktionerna hjälper till att dokumentera, följa upp och presentera förbättringarna.  Vi har mångårig erfarenhet av massaåtervinning och tillhandahåller automatisk inblandning av återvinningsmaterial i er befintliga receptbank. Mer info om programvaran.

Programmet är ett hjälpmedel att kontrollera, dokumentera och följa upp produktionskvaliteten vid en anläggning för produktion av asfaltmassa. Det är ett bra hjälpmedel för underlätta arbetet vid certifiering enligt ISO 900X, då mycket manuellt arbete för dokumentation, uppföljning m.m. ersätts av vårat rapportprogram.

Programmet är ett hjälpmedel att kontrollera, dokumentera och följa upp produktionskvaliteten vid en anläggning för produktion av asfaltmassa. Det är ett bra hjälpmedel för underlätta arbetet vid certifiering enligt ISO 900X, då mycket manuellt arbete för dokumentation, uppföljning m.m. ersätts av vårat rapportprogram.

Programmet är ett hjälpmedel att kontrollera, dokumentera och följa upp produktionskvaliteten vid en anläggning för produktion av asfaltmassa. Det är ett bra hjälpmedel för underlätta arbetet vid certifiering enligt ISO 900X, då mycket manuellt arbete för dokumentation, uppföljning m.m. ersätts av vårat rapportprogram.

Programmet är ett hjälpmedel att kontrollera, dokumentera och följa upp produktionskvaliteten vid en anläggning för produktion av asfaltmassa. Det är ett bra hjälpmedel för underlätta arbetet vid certifiering enligt ISO 900X, då mycket manuellt arbete för dokumentation, uppföljning m.m. ersätts av vårat rapportprogram.

Programmet är ett hjälpmedel att kontrollera, dokumentera och följa upp produktionskvaliteten vid en anläggning för produktion av asfaltmassa. Det är ett bra hjälpmedel för underlätta arbetet vid certifiering enligt ISO 900X, då mycket manuellt arbete för dokumentation, uppföljning m.m. ersätts av vårat rapportprogram.

Programmet är ett hjälpmedel att kontrollera, dokumentera och följa upp produktionskvaliteten vid en anläggning för produktion av asfaltmassa. Det är ett bra hjälpmedel för underlätta arbetet vid certifiering enligt ISO 900X, då mycket manuellt arbete för dokumentation, uppföljning m.m. ersätts av vårat rapportprogram.

Programmet är ett hjälpmedel att kontrollera, dokumentera och följa upp produktionskvaliteten vid en anläggning för produktion av asfaltmassa. Det är ett bra hjälpmedel för underlätta arbetet vid certifiering enligt ISO 900X, då mycket manuellt arbete för dokumentation, uppföljning m.m. ersätts av vårat rapportprogram.

Programmet är ett hjälpmedel att kontrollera, dokumentera och följa upp produktionskvaliteten vid en anläggning för produktion av asfaltmassa. Det är ett bra hjälpmedel för underlätta arbetet vid certifiering enligt ISO 900X, då mycket manuellt arbete för dokumentation, uppföljning m.m. ersätts av vårat rapportprogram.

Programmet är ett hjälpmedel att kontrollera, dokumentera och följa upp produktionskvaliteten vid en anläggning för produktion av asfaltmassa. Det är ett bra hjälpmedel för underlätta arbetet vid certifiering enligt ISO 900X, då mycket manuellt arbete för dokumentation, uppföljning m.m. ersätts av vårat rapportprogram.

Programmet är ett hjälpmedel att kontrollera, dokumentera och följa upp produktionskvaliteten vid en anläggning för produktion av asfaltmassa. Det är ett bra hjälpmedel för underlätta arbetet vid certifiering enligt ISO 900X, då mycket manuellt arbete för dokumentation, uppföljning m.m. ersätts av vårat rapportprogram.

PARTNERS

OM FÖRETAGET

Göteborgs Processteknik AB har utvecklat program och tillverkat styrutrustning för högkvalitativ massaproduktion sedan 1991. Hela vår produkt, såväl mjukvara som hårdvara är framtagen och tillverkad i Sverige. Vi levererar kompletta styrsystem, med både hårdvara och mjukvara som kan appliceras på alla typer av asfaltfabriker. Systemet är fullt anpassningsbart efter kundens behov och förutsättningar. Styrsystemets anslutning och kommunikation baseras på CAN-busstandard vilket medför flexibilitet, driftsäkerhet och effektivitet. För att alltid kunna erbjuda både gamla och nya kunder bästa möjliga produkt vidareutvecklar vi ständigt programvaran.

Vårt styrsystem GPT 2000 finns i fabriker i både Skandinavien och Ryssland.

KONTAKT

Göteborgs Processteknik AB © Rättigheter Reserverade 2016 · Utvecklad av Ideact